microjet wondtherapie

 + Microbloeding leidt tot neovascularisatie

 + Stimulatie van het wondbed en zuurstoftoevoer 

 + Verwijdering van biofilm en vermindering van bacteriële belasting