Klinische studies

Klinisch onderzoek: microwaterstraal vs. curette

door in Klinische proeven 27 februari 2018

Onze gerandomiseerde multicentrische studie met David G. Armstrong, DPM, MD, PhD1, Marissa J. Carter, PhD, MA, Charles M. Zelen, DPM, FACFAS, FACFAOM heeft de helft bereikt! We kijken uit naar de eindresultaten. Conclusie: Het Micro Water Jet apparaat was in staat om statistisch significant meer refractaire DFU's te sluiten gedurende 16 weken, waarbij ook een significant verschil in vermindering van het wondoppervlak moet worden opgemerkt. Deze [...]