Klinisch onderzoek: microwaterstraal vs. curette

Klinisch onderzoek: microwaterstraal vs. curette

door in Klinische proeven 27 februari 2018

Onze gerandomiseerde multicentrische studie met David G. Armstrong, DPM, MD, PhD1, Marissa J. Carter, PhD, MA, Charles M. Zelen, DPM, FACFAS, FACFAOM heeft de helft bereikt! We kijken uit naar de eindresultaten.

Conclusie: Het Micro Water Jet apparaat was in staat om statistisch significant meer refractaire DFU's te sluiten gedurende 16 weken, hoewel er ook een significant verschil in vermindering van het wondoppervlak moet worden opgemerkt. Deze eerste gegevens laten zien dat betere debridementinstrumenten de wondsluiting kunnen verbeteren en complicaties en infecties bij diabetische voeten kunnen verminderen. Verdere grotere gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken zijn nodig om deze resultaten te bevestigen.

 

Medaxis ADA-poster