Klinisch onderzoek: Micro-waterstraal vs. curette

Klinisch onderzoek: Micro-waterstraal vs. curette

door in Klinische studies 27 februari 2018

Onze gerandomiseerde multicentrische studie met David G. Armstrong,DPM, MD, PhD1,Marissa J. Carter, PhD, MA, Charles M. Zelen,DPM, FACFAS,FACFAOM is nu halverwege! We kijken uit naar de eindresultaten.

Conclusie: Het Micro Water Jet apparaat was in staat om statistisch significant meer refractaire DFU's te sluiten gedurende 16 weken, terwijl er ook een significant verschil in vermindering van het wondoppervlak moet worden opgemerkt. Deze eerste gegevens laten zien dat betere debridementhulpmiddelen de wondsluiting kunnen verbeteren en complicaties en infecties bij de diabetische voet kunnen verminderen. Verdere grotere gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken zijn nodig om deze resultaten te bevestigen.

 

Medaxis ADA-poster