Technische gegevens

Massa

25x24x44cm

Volumestroom

60ml/min

Druk van de straal

0,9N/cm²/1,31psi

Gewicht

5.2kg

Druk van de straal

De straaldruk is het straaleffect dat door de waterstraal van de debritom+ wordt gegenereerd. Het is de kracht per oppervlakte die op de wond inwerkt. De slagkracht van de straal hangt af van het gekozen intensiteitsniveau op de debritom+ en van de afstand en de hoek van het handstuk tot het wondoppervlak.

Impact Druk